References

This publication is published by Bridging Humanities, an open access academic publication platform by Brill publishers. In line with the aims of the platform this publication is an experiment of research carried out in co-creation and using digital methodologies.

Introduction: A tradition of anti-colonial dissenting voices?

 1. Gloria Wekker, White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race. (London: Duke University Press, 2016).
 2. Piet Emmer, Het zwart-witdenken voorbij. Een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie [Beyond black-and-white thinking. A contribution to the discussion about colonialism, slavery and migration] (Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2017). Marco Visscher, “Historicus Piet Emmer: ‘Zij die over ons slavernijverleden het hoogste woord voeren, weten sterk te overdrijven’,” [Historian Piet Emmer: “Those who have the highest word over our slavery past know how to exaggerate strongly”] De Volkskrant, January 6, 2018.
 3. Kester Freriks, “Tempo doeloe – ook een mooie tijd,” [Tempo doeloe – also a good time] NRC Handelsblad, October 5, 2018.
 4. Zihni Özdil, “De drogredeneringen van Piet Emmer,” [The fallacies of Piet Emmer] Historiek, August 3, 2014.
 5. Marco Visscher, “Piet Emmer: ‘zij die over ons slavernijverleden het hoogste woord voeren weten sterk te overdrijven’,” [Piet Emmer: “those who have the highest word over our slavery history know how to exaggerate strongly] De Volkskrant, January 6, 2018;  Piet Emmer, “De slavernij van het Mauritshuis,”[The slavery of the Mauritshuis] Historiek, July 31, 2014. A reply by Emmer on the historical platform Historiek to the blogpost: Zihni Özdil, “Slavernij-achtergrond Mauritshuis is zorgvuldig gewist. De gepasteuriseerde geschiedenis van het Mauritshuis,” [Slavery background of the Mauritshuis has been carefully erased. The pasteurized history of the Mauritshuis] Historiek, July 2, 2014. Willem de Haan, “Knowing What We Know Now: International Crimes in Historical Perspective,” Journal of International Criminal Justice, 13, no.4 (2015): 783-799, https://doi.org/10.1093/jicj/mqv032 [restricted access]; Remco Meijer, Oostindisch doof. het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesië [Oostindisch deaf. the Dutch debate about the decolonization of Indonesia] (Amsterdam: Prometheus, 1995).
 6. Marrigje Paijmans, “Ook in de zeventiende eeuw werd het debat over kolonialisme gesmoord,” [Also in the seventeenth century the debate about colonialism was smothered] Over de muur, May 4, 2018.
 7. De Haan, “Knowing,” 3-6.
 8. For more information see the English overview of literature in the Beb Vuyk entry on Wikipedia and a biography in Dutch by Kees Kuiken, Vuijk, Elizabeth, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, October 11, 2017.
 9. Henk van Randwijk, ‘Omdat ik Nederlander ben,’ [Because I am a Dutch citizen], Vrij Nederland, July 26,1947. Republished in in 1999 by the NRC Handelsblad.
 10. See also The Djaya brothers. Revolusi in The Stedelijk. Exhibition 9 June – 2 September 2018. Website Stedelijk Museum.
 11. Until Maartje Janse started to publish about him. See Maartje Janse, “‘Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java’. De geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van den Javaan,” [‘Truth for the Netherlands, lawfulness for Java’. The history of the Society for the Benefit of the Javanese] Utrechts Historische Cahiers 20 (1999) nr. 3-4.
 12. For more (post)colonial life writing see Rosemarijn Hoefte, Peter Meel and Hans Renders, Tropenlevens: de (post)koloniale biografie [Tropical lives: the (post) colonial biography](Leiden/Amsterdam: KITLV/Boom, 2008).
 13. Multatuli (pseudonym of Eduard Douwes Dekker), Max Havelaar of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy [Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company] (Amsterdam, J. de Ruyter, 1860).
 14. See for instance Nop Maes, Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli) [Multatuli for everyone (but nobody for Multatuli)] (Nijmegen: Vantilt, 2000).
 15. See for instance all essays in Theo D’haen and Gerard Termorshuizen (eds), De geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese koloniën [The spirit of Multatuli. Protest voices in former European colonies] (Leiden: 1998); Remieg Aerts, Theodor Duquesnoy, and Jan Breman (eds), Een ereschuld. Essays uit De Gids over ons koloniaal verleden [A debt of honor. Essays from De Gidsabout our colonial past] (Amsterdam: Meulenhoff, 1993).
 16. Such as W.R. van Hoëvell, Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet [Slaves and free persons under the Dutch law] (Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon, 1854). Second print (1855) available at the website of De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).
 17. For instance the poem De Vloekzang van Sentot of De laatste dag der Hollanders op Java [The Curse Song of Sentot or The Last Day of the Dutch on Java]. In: Multatuli, Max Havelaar, (1875).
 18. Janny de Jong, Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiele verhouding tussen Nederland en Indie en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek 1860-1900 [From merciful lock to honorary debt. The discussion about the financial relationship between the Netherlands and the East Indies and the reform of the Dutch colonial policy 1860-1900] (’s Gravenhage: SDU 1989); also see Ewald Vanvugt, Nestbevuilers. 400 jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West [Nest polluters. 400 years of Dutch critics of the colonial rule in the East and the West] (Amsterdam: Babylon-De Geus 1996).
 19. Maartje Janse, “Representing Distant Victims: The Emergence of an Ethical Movement in Dutch Colonial Politics, 1840-1880,” BMGN-Low Countries Historical Review 128-1 (2013): 53-80; Harry A. Poeze, In het land van de overheerser: Indonesiërs in Nederland 1600-1950 [In the land of the ruler: Indonesians in the Netherlands 1600-1950] (Dordrecht: Foris Publications, 1986).
 20. F. Tichelman, “De sociaal-democratie en het koloniale vraagstuk (De SDAP en Indonesië 1894-1914),” [Social democracy and the colonial issue (SDAP and Indonesia 1894-1914)] in: M. Campfens e.a. (eds), Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging aangeboden aan mevrouw dr. J.M. Welcke [On a better road. Sketches from the history of the labor movement presented to Mrs. Dr. J.M. Welcke] (Amsterdam, 1985), 158-171; F. Tichelman, “Socialist Internationalism and the Colonial World,” in: Frits van Holthoon and Marcel van der Linden, Internationalism in the Labour Movement, 1830-1940 (Leiden: Brill, 1988), 87-108; Erik Hansen, ‘Marxists and Imperialism: The Indonesian Policy of the Dutch Social Democratic Workers Party, 1894-1914’, Indonesia 16 (1973): 81-104; J.A.A. van Doorn “De sociaal- democratie en het koloniale vraagstuk,” [Social democracy and the colonial issue] Socialisme en Democratie 11 (1999): 483-492.
 21. Soorjo Poetro, “Een Indiers uitspraak,” [An Indo verdict] Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij, July 2, 1918. For the Indische Vereeniging also see Klaas Stutje, “Indonesian identities abroad International Engagement of Colonial Students in the Netherlands, 1908-1931,” BMGN, Volume 128-1 (2013): 153.
 22. A portrait of Anton de Kom is included in the series Echte Helden by Herman Morssink, see section Siebe Lijftogt.
 23. Martijn Blekendaal, “Anton de Kom (1898-1945) en Mohammad Hatta (1902-1980),” Historisch Nieuwsblad 5 (2010).
 24. Paul Bijl, Emerging Memory: Photographs of Colonial Atrocity in Dutch Cultural Remembrance (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016).
 25. Abraham De Swaan, “Postkoloniale absences,” [Postcolonial absences] De Groene Amsterdammer, May 10, 2017.
 26. Jan Breman, Koelies, planters en koloniale politiek [Coolies, planters and colonial politics] (Floris, 1987) Jan Breman, Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order in Southeast Asia (Dehli: Oxford University Press, 1989).
 27. Boven-Digoel is discussed in the section Sutan Sjahrir.
 28. Willem Oltmans, Mijn vriend sukarno [My friend Sukarno] (Utrecht: Het Spectrum, 1995).
 29. The interview with Hueting and the excessennota are discussed in the section Fasseur and his critics.
 30. J.A.A. van Doorn and W.J. Hendrix, Ontsporing van geweld: over het Nederland/Indisch/Indonesisch conflict [Derailments of violence: about the Netherlands/Indo/Indonesian conflict] (Rotterdam: Universitaire pers, 1970).
 31. Lou de Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 deel 11A [Kingdom of the Netherlands in the Second World War 1939-1945 part 11A] (Amsterdam: Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, 1984).
 32. Stef Scagliola, Last van de Oorlogde Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking [Burden of the War, Dutch war crimes in Indonesia and their processing] (Rotterdam: Balans,  2002), 92.
 33. OVT Radio, “Vergeten Antikoloniale stemmen,” [Forgotten Anticolonial voices], VPRO, July 1 , 2018. Original published at OVT radio NPO1. Published with English subtitles for this publication at the Youtube channel of Voice4Thought.

A process of co-creation

 1. ‘The Voice4Thought Foundation and the Bridging Humanities platform developed from the research project Connecting in Times of Duress: Understanding communication and conflict in Middle Africa’s mobile margins’ (2012-2017). The project experimented with new media and alternative forms of academic publications.
 2. See for example the ‘Pamphlet of Croquemort‘. The video is part of the Bridging Humanities publication Mirjam de Bruijn, Croquemort: a biographical journey in the context of ChadBridging Humanities, 1 (2017). DOI: 10.1163/25425099-00101001.
 3. Maartje Janse, De Afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 [The Abolitionists. Public opinion, organization and politics in the Netherlands 1840-1880] (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2007).
 4. The original publication about Willem Bosch on the Voice4Thougth website was published in Dutch.
 5. For an overview of the works of Ernst Jansz, see his website.
 6. The articles of Anne-Lot can be found on her website.

Research journalism and the need for dissenting sources

 1. NOS Buitenland (2016), “Historicus Anne-Lot Hoek, Nieuwsuur, December 2, 2016 [Video in Dutch].
 2. Rudi Boon, “De martelkamer heette het Karl Marx ontvangstcentrum,” [The torture chamber was called the Karl Marx reception center] De Groene Amsterdammer, September 3, 1989.
 3. Anne-Lot Hoek, Aan de goede zijde van de strijd: mensenrechtenschendingen van bevrijdingsbeweging Swapo en de reactie daarop van de Nederlandse solidariteitsbeweging [On the good side of the fight: human rights violations of the Swapo liberation movement and the response of the Dutch solidarity movement] (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2005).
 4. Anne-Lot Hoek, “Anti-apartheidsactivisten die het ANC jarenlang door dik en dun steunden, kijken terug. Hebben ze de beweging te veel geromantiseerd?,” [Anti-apartheid activists who supported the ANC for years through thick and thin look back. Have they romanticized the movement too much?] Vrij Nederland (Special Nelson Mandela 1918-2013), December 6, 2013.
 5. Brinkman and Anne-Lot Hoek, “Bricks, Mortar and Capacity Building: A Socio-Cultural History of SNV Netherlands Development Organisation,” Afrika-Studiecentrum Series, vol. 18 (2010).
 6. NOS, “Het bijna vergeten bloedbad van Rawagede,” [The almost forgotten massacre of Rawagede] NOS Binnenland, September 14, 2011 [Video in Dutch, English subtitles added].
 7. The full recording of the interview can be found here.
 8. Anne-Lot Hoek, “Ook op Sumatra richtten de Nederlanders een bloedbad aan,” [The Dutch also committed a massacre on Sumatra] NRC Handelsblad, February 13, 2016.
 9. Anne-Lot Hoek, “Rengat, 1949 (Part 1),” Inside Indonesia, September 12, 2016.
 10. Anne-Lot Hoek, “Bloedbaden op Bali,” [Massacres in Bali] Vrij Nederland, November, 13, 2013.
 11. Personal profile on the website ID writers.
 12. Personal profile on the website ID writers.
 13. Personal profile on the website NIOD.
 14. Overview of published works on Academia.
 15. Link to the project website  Independence, decolonisation, violence and war in Indonesia 1945-1950.
 16. NPO1, “Het bloedbad van Rengat,” [The massacre of Rengat], radio reportage by Anne-Lot Hoek and Sander Bartling, February 14, 2016, origninal at website of NPO1.

Willem Bosch ‘champion of the Javanese’

 1. For more on the relation between Willem Bosch and Multatuli, see Maartje Janse, “‘Om eene hervorming tot stand te brengen, behoort men te weten, wat men wil’. Multatuli en de Maatschappij tot Nut van den Javaan (1866-1877),” [To bring about a reform, one must know what one wants. Multatuli and the Society for the Benefit of the Javanese] in Multatuli Jaarboek (Hilversum: Verloren, 2016), 35-50.
 2. Most importantly: Maartje Janse, De afschaffers, publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 [The abolitionists, public opinion, organization and politics in the Netherlands 1840-1880] (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2007); Maartje Janse, De balanceerkunst van het afschaffen. Maatschappijhervorming beschouwd vanuit de ambities en de respectabiliteit van de negentiende-eeuwse afschaffer,” [The balancing art of abolition. Societal reform viewed from the ambitions and respectability of the nineteenth-century abolitionist] De Negentiende Eeu29, 1 (2005): 28-44. These publications show that prior to the founding of the first political parties in the Netherlands, some citizens organized themselves into associations to promote the abolition of all kinds of social abuses. These single issue movements were concerned with the abolition of slavery, alcohol abuse, taxes on newspapers, the Education Act of 1857, and in the case of Willem Bosch and his Society for the Benefit of the Javanese, with the cultural system in the Dutch East Indies. The first “abolitionists” claimed to be apolitical and to be protesting against what was wrong in society based on their beliefs, feelings and conscience. But gradually their protests became politicized, ultimately changing the nature of politics. It was partly due to the abolitionists that towards the end of the nineteenth century politics increasingly involved questions of morality and religion, and that more and more people thus more strongly identified with politics, and became more involved in politics.
 3. See for example: Maartje Janse, “Nederlands protest tegen de slavernij,” [Dutch protest against slavery] Slavernij en Jij. or Maartje Janse, “Meer protest tegen slavernij dan gedacht,” [More protest against slavery than has been thought] Kennislink, October 17, 2011; or Maartje Janse “Holland as a Little England’? British Anti-Slavery Missionaries and Continental Abolitionist Movements in the Mid Nineteenth Century,” Past & Present, Volume 229, Issue 1 (November 2015): 123–160, https://doi.org/10.1093/pastj/gtv037 [restricted access].
 4. copies of original Willem Bosch memoirs p. 1-21; Willem Bosch memoirs p. 22-42.
 5. A.H. Borgers, Doctor Willem Bosch en zijn invloed op de geneeskunde in Nederlandsch Oost-Indië [Doctor Willem Bosch and his influence on medicine in the Dutch East Indies] (Utrecht, 1941).
 6. For more on Bosch’ career in the Military Medical Service see Borgers, Doctor Willem Bosch.
 7. For more on the changing political culture see: Maartje Janse, “Representing Distant Victims: The Emergence of an Ethical Movement in Dutch Colonial Politics, 1840-1880,” BMGN-Low Countries Historical Review, 128-1 (2013): 53-80, http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.8355 [open access].
 8. Arnhemsche Courant, May 21, 1874. Link
 9. ‘In Memoriam’, Nederland en Java, June 1, 1874.
 10. For some of Bosch’s publications see: Willem Bosch, Ik wil barmhartigheid en niet offerande.’ Eene wekstem aan Nederland tot barmhartigheid, rechtvaardigheid en pligtsbetrachting jegens de Javanen [‘I want mercy and not sacrifice.’A wake-up call to the Netherlands for mercy, justice and duty to the Javanese] (Arnhem: Breijer, 1866). For a full list of Bosch’s publications see Bosch’s Bibliography.
 11. For more information on the debates about pressure groups see: Maartje Janse, “A Dangerous Type of Politics? Politics and Religion in Early Mass Organizations: The Anglo-American World, c. 1830,” in Joost Augusteijn, Patrick Dassen, and Maartje Janse (eds), Political Religion Beyond Totalitarianism: The Sacralization of Politics in the Age of Democracy (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2013), 55–76; and Maartje Janse, “‘Association Is a Mighty Engine’. Mass Organization and the Machine Metaphor, 1825 1840,” in Maartje Janse and Henk te Velde (eds), Organizing Democracy: Reflections on the Rise of Political Organizations in the 19th Century (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017), 19-42.
 12. On the importance of the Anti-corn law league see Maartje Janse’s article in European Review of History here.
 13. See also: Association Life in the Netherlands (from 1780) and Representing Distant Victims The Emergence of an Ethical Movement in Dutch Colonial Politics, 1840-1880.
 14. Bosch, ‘Ik wil barmhartigheid en niet offerande’.
 15. Willem Bosch, Tweede wekstem aan Nederland tot barmhartigheid, rechtvaardigheid en pligtsbetrachting jegens de Javanen [Second wake-up call to the Netherlands for mercy, justice and duty to the Javanese] (Arnhem: Breijer, 1866).
 16. For more on the relationship between the Maatschappij and politics see: Maartje Janse, “Chapter 4,” in De Afschaffers.
 17. For examples see Janse, “‘Om eene hervorming tot stand te brengen, behoort men te weten, wat men wil’. Multatuli en de Maatschappij tot Nut van den Javaan (1866-1877),” [To bring about a reform, one must know what one wants. Multatuli and the Society for the Benefit of the Javanese] in Multatuli Jaarboek (Hilversum: Verloren, 2016), 47.

The Ballad of Sarina & Kromo

 1. The song was published on the the cd (and the eponymous autobiographical novel) De Neerkant by Ernst Jansz (2017).
 2. A translation of the song Tomorrow’s A Long Time by Bob Dylan.

The Pamphlet

 1. For the pamphlet historical footage found on YouTube has been used. This list shows the orginal films and links to the videos on YouTube.

  Nederlands Filmarchief, “Oude filmbeelden van Nederlandsch-Indië, 1910-1915,” [Old film images from the Dutch East Indies, 1910-1915] Tempo doeloe I. Films directed by J.C Lamster and produced by Het Nederlands Koloniaal Instituut Amsterdam: Tocht per auto door Weltevreden (1923)De opening van de landbouwhogeschool te KopoAutotocht door Bandoeng (1913)De strafgevangenis van BataviaHet Leven de Europeanen in Indie, Het leven van de Inlander in de Dessa. Sfeerbeelden van een lang vervlogen tijd  [Tour by car through Weltevreden (1923), The opening of the agricultural college in Kopo, Car tour by Bandoeng (1913), The penal prison in Batavia, The life of Europeans in India, The life of the Inlander in the Dessa. Atmospheric images from a bygone era]. For more information about J.C. Lamster see the website of Eye Amsterdam. For the video on YouTube see: “Nederlands Indie 1910-1915,” published on August 6, 2014.

  Nederlands Filmarchief, “Oude filmbeelden van Nederlandsch-Indië, 1915-1925,”  [Old film images from the Dutch East Indies, 1910-1915] Tempo doeloe II. Films produced by Het Nederlands Koloniaal Instituut Amsterdam: Nina het dienstmeisje gaat inkoopen doen. Schets uit het Indische leven (?); Bezoek aan een theeplantage (1914); De rijstbouw op droge velden bij de Karo-BataksAankomst van de S.S. RumphiusHet immigranten asylVoor gebrekkige koelies die niet naar hun land willen terugkeerenBorneo (1919);  Jaarbeurs en pasar Malam, directed by J. John (1923). [Nina the maid goes shopping. Sketch from Indian life (?); Visit to a tea plantation (1914); Rice cultivation on dry fields near the Karo-Bataks; Arrival of the S.S. “Rumphius”; The immigrant asyl. For defective coolies who do not want to return to their country; Borneo (1919); Jaarbeurs and pasar Malam, directed by J. John (1923)] . For the video on YouTube see: “Baboe Mina, Tanah Batak, Balewan dan Bornoe,” published on May 5, 2013.

  Nederlands Filmarchief, “Insulinde zooals het leeft en werkt 1927-1940,” [Insulinde as it lives and works 1927-1940] Tempo doeloe III & IV. Compilation from the movies Over mooie zeeën naar de tropenMooi BandoengHeerlijke reizen in het TenggerlandExcursie naar Indië’s machtige elementenLangs Javas mooie wegenBaliLijkverbranding op Bali [Across beautiful seas to the tropics, Beautiful Bandoeng, Wonderful journeys in the Tenggerland, Excursion to India’s powerful elements, Along Java’s beautiful roads, Bali, Burial burning in Bali]. For the video on YouTube see: “Batavia, Bandung, Surakarta, Jogjakarta, Surabaya, Madura (1927 – 1940),”  published on May 6, 2013.

  It is interesting to note that Rudy Kousbrouk (see section Cees Fasseur and his critics) critically analyzed the Tempo Doeloe films. Rudy Kousbroek, “Warme roerloosheid; Tempo Doeloe op video,” [Warm motionlessness; Tempo Doeloe on video] NRC Handelsblad, June 13, 1997. While the images recall warm memories to the land he was born, he states: “Not all film images are pleasant to see. The “atmospheric images of Bandjermassin, the capital of Borneo, from which elephants, monkeys and tigers are exported to America” ​​are sometimes unbearable to me. What also strikes in some old archive films is the self-evident Eurocentric sense of superiority: the Indonesians as interesting people of nature – something that now has such an enormous taboo on it that in itself is gripping to see – and almost never as ordinary people with ordinary daily lives like ourselves. For example, there are important aspects of Dutch-Indian society that are completely ignored. It is striking, for example, that it seems that there were no Indos at the time: there were Europeans and Natives, and there was nothing in between. There is probably almost no film material about it: it would be worthwhile to gather everything that can be found in that area and to use it for a film dedicated to this subject.”

  NIOD, “Nederlands – Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog Trailer” [Dutch East Indies during the Second World War] April 5, 2012. Distributor Kolmio Media, Label Universal Music. For the video on YouTube see:  “Nederlands Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog Trailer,” published on May 7, 2012.

  Goodyear Tire & Rubber Co. Inc Akron. O., “The Island of Yesterday Sumatra Dutch east Indies”, Motion Picture Division. For the video on YouTube see: “Sumatra Island of Yesterday 1920 Goodyear Rubber Plantations in the Dutch East Indies,” published on February 3, 2017. The video is also archived at Internet Archive, as part of the Prelinger Archives.

  Eugene W. Castle, “The World Parade, Bali Paradise”. Castle Films, MCMXLVI. For the video on YouTube see:  “Silent 8mm movie – The World Parade – Bali, Paradise Isle (ca.1930),” published on November 30, 2014.

  Herman Drost, “Indonesië ± 1930-1938 Sumatra”. Post-processing Wim Heins. 2012. For the video on YouTube see: “Indonesia (Sumatra) dagelijks leven 1930-1938,” published on July 20, 2012.

  Willy Mullens, “Batavia. Part 1. (1929).” Haghe Film, with support of the Ministry of Colonies and Education. For the video on YouTube see: “Batavia Jakarta 1929 old days Indonesia,” published on August 31, 2009.

  William M. Pizor, “Virgins of Bali. Land of love and romance”. Principal distributing corp. Produced and narrated by Deane H. Dickason. For the video on YouTube see: “Virgin of Bali2.flv.mp4,” published on December 6, 2011 and “The Virgin Of Bali 1926 Doc,” published on February 6, 2016.

  YouTube: “Bali 1910″ [information about original film missing]

  YouTube: “Bali old video 12: circa 1935 The Island of Bali ” [information about original film missing]

  Online archives with historical films of Indonesia:

  Film Database Eye Film museum Nederlands-Indië

  Collection ‘De kolonie Nederlands-Indië’ Instituut Beeld en Geluid

  YouTube channel Timescape Indonesia.

 2. Multatuli (pseudonym of Eduard Douwes Dekker), Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy [Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company] (Amsterdam: J. de Ruyter, 1860), 233-254 (Chapter 17).

Sutan Sjahrir: Indonesian revolutionary

 1. C. Smit, Het dagboek van Schermerhorn [Schermerhorn’s diary] (Utrecht: Nederlands Historisch Genootschap, 1970).
 2. Klaas Stutje, “Indonesian identities abroad International Engagement of Colonial Students in the Netherlands, 1908-1931,” BMGN, volume 128-1 (2013): 153. This text is based on previous journalistic work, in particular the article: Anne-Lot Hoek, “In naam van merkeda,” [in the name of Merkeda] De Groene Amsterdammer, August 2, 2017.
 3. ‘Een Indiers uitspraak,’ Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij, July 2, 1918.
 4. Sutan Sjahrir, Indonesische Overpeinzingen [published in English as Out of Exile] (Amsterdam: De Bezige Bij, 1945).
 5. Paul Bijl, “Human Rights and Anticolonial Nationalism in Sjahrir’s Indonesian Contemplations,” Law & Literature, 29:2 (2017): 252.
 6. Ibid: 95.
 7. Kees Snoek, “Soetan Sjahrir. De strijder,” [Soetan Shahrir. The warrior] in Rosemarijn Hoefte, Peter Meel & Hans Renders (ed.), Tropenlevens. De (post)koloniale biografie [Tropical lives. The (post) colonial biography] (Leiden/Amsterdam: Boom, 2008), 170-171.
 8. Journalist Karin Amatmoekrim wrote an article about Boven-Digoel for the online platform De Correspondent in a series about ‘silenced histories’ in which she compared it to Guantánomo because it was a place of exile where political prisoners were banned without trial. Karin Amatmoekrim, “Hoe Nederland zijn strafkamp in Nieuw-Guinea trachtte te vermommen.” [How the Netherlands tried to disguise its prison camp in New Guinea] De Correspondent, March 7, 2018.
 9. Sjahrir, Indonesische Overpeinzingen, 58, 60.
 10. Spaarnestad Photo, collection Het Leven (unknown photographer), ‘Communistische gevangenen. Geboeid worden een aantal communistische “raddraaiers” van boord gezet en geïnterneerd op Boven-Digoel. Indonesië, 1927’ [Communist prisoners. A number of Communist “wheel-turners” are handcuffed and boarded at Boven-Digoel. Indonesia, 1927]. See: Geheugen van Nederland.
 11. Sjahrir, Indonesische Overpeinzingen, 88-93.
 12. Ibid, 89.
 13. See for instance: Inge Brinkman in cooperation with Anne-Lot Hoek, Bricks, mortar and capacity building, A Socio-Cultural History of SNV Netherlands Development Organisation (Leiden: Brill, 2010).
 14. Sutan Sjahrir, Onze Strijd [Our Struggle] (Amsterdam: Vrij Nederland, 1945).
 15. Radio broadcast from 1945, inserted in the article Australian waterfront workers support Indonesian independence against the Dutch.Website ABC news Australia.
 16. Speech Upik Sjahrir on Exhibition ‘The Linggadjati conference’ in The Hague, February 15 2010. Website of the Indonesia Nederland Society.
 17. Rudolf Mrázek, Politics and Exile in Indonesia (New York, Cornell Southeast Asia Program, 1994), 494.
 18. Ibid, 497.
 19. Ibid, 464.
 20. Upik Sjahrir, 2010.
 21. Joty ter Kulve – van Os visited the parental home in 2012, a journey captured in the form of a documentary made by Twan Spierts ‘Terug naar Linggajati’ [Back to Linggajati], which was screened by Omroep West on 14 October 2012.

Siebe Lijftogt: a critical voice branded a traitor

 1. Remy Limpach, De Brandende Kampongs van Generaal Spoor [The Burning Kampongs of General Spoor] (Amsterdam: Boom Uitgevers, 2016), 623-656.
 2. Poncke Princen, Een kwestie van kiezen.Zijn levensverhaal opgetekend door Joyce van Fenema (Den Haag: BBNC Uitgevers, 1995), 59.
 3. Anne-Lot Hoek, “Een vuil oorlogje op Bali” [A dirty war on Bali] NRC Handelsblad, November 15, 2014.
 4. Geoffrey Robinson, The Dark side of Paradise: political violence in Bali (London: Cornell University Press, 1995), 136.
 5. Anne-Lot Hoek, “Wij gaan het hier nog heel moeilijk krijgen, [We are going to have a very difficult time here] NRC Handelsblad, January 9, 2016.
 6. Anne-Lot Hoek “Je huid was of te blank, of te bruin,” [Your skin was either too white or too brown] NRC Handelsblad, August 12, 2016.
 7. Source: Twitter message NIOD.
 8. The quotations in this biography are taken from the private papers of Siebe Lijftogt and interviews with his daughter Ida Lijftogt; this material is still to be published in forthcoming PhD research.
 9. Robinson, The Dark side, 132.

Rachmad Koesoemobroto

 1. Anne-Lot Hoek, “In naam van Merkeda,” [In the name of Merkeda] De Groene Amsterdammer, August 2, 2017. From interview with Murjani Kusumobroto and Iwan Faiman, Amsterdam, June 7, 2017.
 2. See two blog posts on the website of the Indonesian writer Joss Wibisono [in Indonesian]. One on the life history of Irawan Soejono, and one on the remembrance of Irawan Soejono in Leiden, with a photo of Ernst Jansz who spoke at the meeting.
 3. Ernst Jansz, De Overkant [The other side] (Amsterdam: Uitgeverij In de Knipscheer, 1985) 59.
 4. Gerard Mulder and Paul Koedijk, H.M. van Randwijk: een biografie [H.M. van Randwijk: a biography] (Amsterdam: Raamgracht, 1988) 338.
 5. Henk van Randwijk, “Omdat ik Nederlander ben,” [Because I am a Dutchman] Vrij Nederland, July 26, 1947. Later because of its significance, also published by the NRC Handelsblad and De Groene Amsterdammer.
 6. Interview Kusumobroto and Faiman.
 7. See also his website.
 8. “Indonesiers keeren naar hun vaderland terug”[Indonesians return to their home country], Het Parool, December 9, 1946.
 9. Interview Kusumobroto and Faiman.
 10. Ibid.
 11. Ibid and see: Ton Hydra, “Gevangenen en vrije mensen,” [Prisoners and free people] Nieuwe Leidse Courant, April 20, 1978.
 12. See the website of the organization In mijn buurt [in Dutch].
 13. The website [in Dutch] also presents the meeting in 2017 at the Tropenmuseum at which Anne-Lot spoke with Joty Ter Kulve about Sutan Sjahrir and Ernst Jansz spoke about his father. The Tropenmuseum functioned as the headquarters of the Indonesian resistance against the Germans during the Second World War.

Cees Fasseur and his critics

 1. OVT Radio, “Geschiedenisgasten: Remco Raben en Rudy Kousbroek,” [History guests: Remco Raben and Rudy Kousbroek] VPRO, July, 14, 2002. Original at website of the VPRO.
 2. Chimamanda Ngozi Adichie, The danger of a single story,” filmed July 2009 at TEDGlobal 2009, Oxford.
 3. See also: Freek Colombijn & J. Thomas Lindblad (eds), Roots of Violence in Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2006).
 4. Rémy Limpach, De brandende kampongs van Generaal Spoor [The burning kampongs of General Spoor] (Amsterdam: Boom, 2016).
 5. Historian J.C. van Leur, writer Tjalie Robinson and the non-Western sociologist Wim Wertheim had been equally strong anti-colonial voices.
 6. Rudy Kousbroek, “De diachronie van de doofpot,” [The diachrony of the cover-up] NRC-Handelsblad, April 29, 1994.
 7. Cees Fasseur, interview in: Remco Meijer, Oostindisch Doof: het Nederlandse debat over de dekolonisatie van Indonesië [Being deaf the Eastern-Indies way: the Dutch debate about the decolonization of Indonesia] (Amsterdam: Bert Bakker, 1995); Interview with Cees Fasseur, 105.
 8. Kousbroek, “De diachronie”.
 9. Jan Breman, Koelies, planters en koloniale politiek [Coolies, planters and colonial politics] (Dordrecht: Foris, 1987).
 10. Rudy Kousbroek, Het Oostindisch Kampsyndroom [The East Indies camp syndrome] (Amsterdam: Olympus, 1992), 163.
 11. Stef Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking [Burden of the war. The Dutch war crimes in Indonesia and their processing] (Amsterdam: Balans, 2002).
 12. See for example: “Zinloos en misselijk,” [Meaningless and nauseous],’ De Telegraaf, January 21, 1969.
 13. De Excessennota, nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950 Ingeleid door Jan Bank [The Excessennota, memorandum concerning the archival research into the data on excesses committed in Indonesia by Dutch soldiers in the period 1945-1950 Introduced by Jan Bank] (first edition 1969, second edition 1995).
 14. E. Locher-Scholten, “S.I. Scagliola, Last van de oorlog. De Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië en hun verwerking,” BMGN – Low Countries Historical Review, 119.1 (2004): 146.
 15. Cees Fasseur, Dubbelspoor: herinneringen [Double track: memories] (Amsterdam: Balans, 2016), 143.
 16. Ibid, 144.
 17. Excessennota, 83.
 18. Limpach, De brandende kampongs, 334.
 19. Jouri Boom, Nieuw bewijs van massa-executie in Indonesië. Archiefmap 1304.  [New proof of mass execution in Indonesia. Archive folder 1304], De Groene Amsterdammer, no 41. 
 20. Ibid.
 21. Jouri Boom, “Nieuw bewijs van massa-executie in Indonesië. Archiefmap 1304,” [New proof of mass execution in Indonesia. Archive folder 1304] De Groene Amsterdammer, no. 41, October 10, 2008.
 22. Cees Fasseur, “Rawagede is Nederlandse ereschuld, en er zijn er meer,” [Rawagede is Dutch honorary debt, and there are more] Trouw, November 26, 2008.
 23. Anne-Lot Hoek, “Ook op Sumatra richtten de Nederlanders een bloedbad aan, [The Dutch also committed a massacre on Sumatra] NRC Handelsblad, February 13, 2016.
 24. See documents in the Nationaal Archief, Procureur-Generaal, nr. 1327.
 25. Meijer, Oostindisch doof, 106.
 26. In 2012 journalist Harm Ede Botje and myself spoke to several Dutch historians about the need for more research, amongst others with Ad van Liempt, Louis Zweers, Joop de Jong and Cees Fasseur.
 27. Hella Rottenberg, Onderzoeker acht debat in parlement over dekolonisatie-periode ongewenst ‘Verleden behoort historici, niet politici,” [Investigator considers debate in parliament on decolonization period undesirable ‘Past belongs to historians, not politicians’] De Volkskrant, January 13, 1995.
 28. Erik Hazelhoff Roelfzema, Op jacht naar het leven: de autobiografie van de Soldaat van Oranje [In pursuit of life: the autobiography of the Soldier of Orange] (Utrecht: Spectrum, 2000), 266.
 29. Abram De Swaan, “Postkoloniale absences,” [Postcolonial absences] De Groene Amsterdammer, no. 19, May 10, 2017.
 30. Remco Raben discusses [in Dutch] in the video Koloniaal verleden: zwarte bladzijde of blinde vlek [Colonial past: black page or blind spot], Studium Generale Utrecht University, the lack of social awareness and the way in which it’s easier to deny any dark pages by justifying the colonial past in terms of its so-called benefits.
 31. See for example: Harm Ede Botje and Anne-Lot Hoek, “Onze vuile oorlog,” [Our dirty war] Vrij Nederland, July 10, 2012.
 32. Joost Cote, “Strangers in the house: Dutch historiography and Anglophone trespassers,” Review of Indonesian and Malaysian affairs, vol. 43, no. 1 (2009): 75-94.
 33. Harry A. Poeze, Verguisd en vergeten; Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949 [Reviled and forgotten; Tan Malaka, the leftist movement and the Indonesian Revolution, 1945-1949] (Leiden: KITLV Press, 2007). Four volumes published in revised version in Indonesian. Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia: Jilid 1-4.
 34. Translation of the proklamasi in English: WE THE PEOPLE OF INDONESIA HEREBY DECLARE THE INDEPENDENCE OF INDONESIA. MATTERS WHICH CONCERN THE TRANSFER OF POWER AND OTHER THINGS WILL BE EXECUTED BY CAREFUL MEANS AND IN THE SHORTEST POSSIBLE TIME.  DJAKARTA, 17 AUGUST 1945 IN THE NAME OF THE PEOPLE OF INDONESIA. SOEKARNO/HATTA, Source: Wikipedia.
 35. J.A.A. van Doorn and W.J. Hendrix, Ontsporing van geweld: over het Nederland/Indisch/Indonesisch conflict [Derailments of violence: about the Netherlands/Indo/Indonesian conflict] (Rotterdam: Universitaire pers, 1970), inner cover, and H. Schijf, “Van Doorns Indische lessen,” [Van Doorns Indian lessons] Mens en Maatschappij, 83.3 (2008): 210-213.
 36. Lou de Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 deel 11A [Kingdom of the Netherlands in the Second World War 1939-1945 part 11A] (Amsterdam: Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, 1984).
 37. Stef Scagliola, Last van de Oorlog, 92.
 38. Lolle Nauta, Onbehagen in de filosofie [Uneasiness in philosophy] (Amsterdam: Van Gennip, 2001), 157.
 39. Ad van Liempt, Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesië-oorlog [A nice word for war. Quarrel, gossip and suspicion on the way to the Indonesia War] (Den Haag: SDU, 1994).
 40. RTL4, Excessen van Rawagede, August 17, 1995.
 41. Thom Verheul, “Tabe Toean,” NCRV, 1996.
 42. Willem IJzereef, De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies [The South Celebes affair. Captain Westerling and the constitutional executions] (Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1984).
 43. Petra Groen, Marsroutes En Dwaalsporen. Het Nederlands Militair-Strategisch Beleid in Indonesië 1945-1950 [March routes and Wander tracks. The Dutch Military-Strategic Policy in Indonesia 1945-1950] (Den Haag, 1991)
 44. Maarten Kuitenbrouwer, Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme. Koloniën en buitenlandse politiek 1870–1902 [The Netherlands and the rise of modern imperialism. Colonies and foreign policy 1870–1902] (Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1985).
 45. Elsbeth Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten: vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische archipel 1877-1942 [Ethics in fragments: five studies on colonial thinking and doing by Dutch people in the Indonesian archipelago 1877-1942] (Utrecht: HES Publishers, 1981).
 46. H.G.C. Schulte Nordholt, Een staat van geweld [A state of violence] (Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2000).
 47. M. Bloembergen, De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië; Uit zorg en angst [Out of Concern and Fear: The history of the police in the Dutch East-Indies] (Leiden: KITLV Uitgeverij, 2009).
 48. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Volledige toespraak van minister Ben Bot[Full speech from Minister Ben Bot], August 15, 2015. From the website of NOVA.
 49. Alfred Birney, De Tolk van Java. (Amsterdam: De Geus, 2015).
 50. See also: Bart Luttikhuis and Dirk Moses (eds.), Colonial counterinsurgency and mass violence: The Dutch Empire in Indonesia (Abingdon: Routledge, 2014); Hylke Speerstra, Op klompen door de dessa: oud-Indiegangers vertellen [On clogs through the dessa: former Dutch East Indies travellers are telling] (Amsterdam: Olympus, 2015); Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië [Soldier in Indonesia] (Amsterdam: Prometheus, 2015); Maarten Hidskes, Thuis gelooft niemand mij [Nobody believes me at home] (Amsterdam: Atlas Contact, 2016); Anton Stolwijk, Atjeh: het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis [Aceh: the story of the bloodiest battle in Dutch colonial history] (Amsterdam: Prometheus, 2016); Manon van den Brekel, Massaexecuties op Sulawesi [Mass executions on Sulawesi] (Zutphen: Walburg Pers B.V., 2017); Ronald Nijboer, Tabe Java, Tabe Indië, de koloniale oorlog van mijn opa [Bye Java, bye Dutch East Indies, my grandfather’s colonial war] (Amsterdam: HarperCollins, 2017); Piet Hagen, Koloniale oorlogen in Indonesië: vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing [Colonial wars in Indonesia: five centuries of resistance against strange domination] (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2018); Reggy Baay, Het kind met de Japanse ogen [The child with the Japanese eyes] (Amsterdam: Atlas Contact, 2018).
 51. Personal conversation Remy Limpach on July 28, 2015, The Hague.
 52. Telephone conversation with Jeffry Pondaag, January 11, 2019, and numerous personal conversations.
 53. Martijn Eikhoff, Verslag van het debat Van standbeeld tot schandpaal 23 April 2018 [Report of the debate From statue to pillory April 23, 2018] Website Independence, decolonization, violence and war in Indonesia, 1945-1950.
 54. Histori Bersama. Discussion Colonial Statues & Van Heutsz, De Balie, Amsterdam, April 5, 2018. With Vilan van de Loo and Jeffry Pondaag. Original version in Dutch from debate centre De Balie.
 55. Anne-Lot Hoek, “Op de ‘vlucht’ neergeschoten,” [Shot on the flight] NRC Handelsblad, August 15, 2015.
 56. Fasseur, Dubbelspoor, 146-147.
 57. Martijn Eickhoff, “Weggestreept verleden? Nederlandse historici en het Rawagededebat, [Stripped past? Dutch historians and the Rawagede debate] Groniek, nr. 194 (2013): 53.
 58. NCRV, “Indonesië. Reportage de waarheid boven tafel,” [Indonesia. Report the truth above the table] Altijd Wat, November 13, 2013. Video on Youtube.
 59. Interview Cees Fasseur by Gert Oostindie and Tom van den Berge in 2014, KITLV.
 60. Cees Fasseur, De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen [The way to paradise and other Indo histories] (Amsterdam: Prometheus, 1995), 272-273.
 61. See for example the interviews with Bank, Wesseling and Fasseur in: Meijer, Oostindisch Doof, 81 – 101; Jos de Beus, “God dekoloniseert niet: een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van Nederlands-Indië,”[God does not decolonize: a criticism of Dutch historiography about the decline of the Dutch East Indies] in BMGN, 116.3 (2001): 307-324; and H. W. van den Doel, “De stijl van de historicus,” [The style of the historian] BMGN, 116.3 (2001): 338-346.
 62. Meijer, 128-129.
 63. Ibid, 103.
 64. Meijer, Oostindisch Doof, 105.
 65. Ewald Vanvugt,  Wat iedere Nederlander moet weten [Thieving state. What every Dutch person should know] (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2016). For book review [in Dutch] see: Bente de Leede, “Recensie: Ewald Vanvugt – Roofstaat. Wat iedere Nederlander moet weten,” Recensies, Jonge Historici, last modified April 18, 2016.
 66. Kloet, “Typhoon kruipt in de huid van een slaaf: ‘Laten we nu het gesprek aangaan’,” [Typhoon takes on the role of a slave: ‘Now let’s start the conversation’], artikelen, overzicht, 2016, maart, VPRO 3voor12.
 67. Carolien Stolte and Alicia Schrikker (eds), World History – a Genealogy: Private conversations with World Historians, 1996-2016 (Leiden: Leiden University Press, 2017), 19.
 68. Frances Gouda en Lizzy van Leeuwen, “Gordelroos van Smaragd,” [Shingles from Emerald] De Groene Amsterdammer, October 19, 2016.
 69. OVT Radio interview Rudy Kousbroek by Remco Raben, “Geschiedenisgasten,” [History guests]OVT, July 14, 2002.
 70. Interview Fasseur, Kitlv.
 71. Stef Scagliola, conversation in person, September 5, 2016.
 72. Anne-Lot Hoek, “Iedereen wist het, maar niemand kon het zeggen,”[Everyone knew, but nobody could tell] NRC Handelsblad, September 16, 2016.
 73. Niels Mathijssen, “Laat historici ontvankelijker worden voor afwijkende perspectieven,”[Let historians become more receptive to deviating perspectives] Over de muur, October 4, 2018.
 74. Anne-Lot Hoek, “Iedereen wist het, maar niemand kon het zeggen“.

The way forward

 1. Museum Bronbeek, Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945 – 1950 [From The Indies to Indonesia 1945 – 1950], exhibition newspaper, February 19, 2015.
 2. Jos Janssen and Martin van den Oever, “Libera Me, men moet kennen de geschiedenis,” [Libera Me, one must know the history] Youtube Omroep Gelderland, October 18, 2015.
 3. Published as Suzanne Liem, De Weduwen van Rawagede – Getuigen van de dekolonisatieoorlog [The Widows of Rawagede – Witnesses to the decolonization war] (Amsterdam University Press, 2015).
 4. Nicole Immler, “Narrating (in)justice in the form of a reparation claim: bottom-up reflections on a postcolonial setting – the Rawagedecase,” in Understanding the age of transnational justice: crimes, courts, commissions and chronicling, ed. Nancy Adler (New Brunswick: Rutgers University Press, 2018), 149 – 170; and Human rights as a secular social imaginary in the field of transnational justice, the Dutch-Indonesian Rawagede case in: Social imaginaries in a globalizing world, ed. Hans Alma and Guido Vanheeswijck (Berlin: De Gruyter, 2018), 193 – 220.
 5. Remco Raben, Wie spreekt voor het koloniale verleden? Een pleidooi voor transkolonialisme [Who speaks for the colonial past? A plea for transcolonialism], inaugural lecture, University of Amsterdam, September 28, 2016.
 6. See for example the discussion on author Kester Freriks pamphlet on colonialism: Kester Freriks, “Tempo Doeloe, ook een mooie tijd,” [Tempo Doeloe, also a good time] NRC Handelsblad, October 5, 2018; Thomas Smits, Klaas Stutje and Suze Zijlstra, “Koloniaal geluk is niet los te zien van koloniaal leed,” [Colonial happiness cannot be viewed separately from colonial suffering] NRC Handelsblad, October 9, 2018; Reza Kartosen-Wong, “Tempo Doeloe? Een gruwelijke bezetting,” [Tempo Doeloe? A horrible occupation] NRC Handelsblad, October 13, 2018; Remco Raben, “Nooit meer Indië, de zes denkfouten van Kester Freriks,” [Never again Indie, the six errors of thinking by Kester Freriks] de Nederlandse Boekengids, December 16, 2018.
 7. Siep Wynia, “De Joke Smitprijs voor Wekker is een grote fout,” [The Joke Smit prize for Wekker is a big mistake] Elsevier, December 12, 2017.
 8. Anne-Lot Hoek, “Een onderzoek naar schuld en boete,” [An investigation into debt and fine] NRC Handelsblad, November 22, 2016.
 9. Anne-Lot Hoek & Martijn Eickhoff, “Luister ook eens naar de Indonesische stemmen,” [Also listen to the Indonesian voices] NRC Handelsblad, January 15, 2019, based on several email and live conversations with Ariel Heryanto.
 10. Bonnie Triyana, “Dekolonisatie of rekolonisatie?,” [Decolonization or recolonization] from 12.37 min, filmed September 13, 2018, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
 11. Iswanto Hartono, “Wie wil vergeten moet eerst herinneren,” [Whoever wants to forget must first remember] NRC Handelsblad, September 29, 2017. For more information [in English] about the exhibition Europalia Indonesia, see the website De Oude Kerk.
 12. See website of the research project Independence, decolonisation, violence and war in Indonesia 45-50.
 13. Open letter to the Dutch government. Bezwaren tegen het Nederlandse onderzoek “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” [Objections to the Dutch study “Decolonization, violence and war in Indonesia, 1945-1950]. And the reply of the Dutch government [English translation] from the website of Histori Bersama.
 14. Histori Bersama, Video message Francisca Pattipilohy, Not invited to speak during the second public meeting of the Dutch research on 1945-1949 September 13, 2018, Amsterdam.
 15. Shortly after this publication, an article in De Groene Amsterdammer was published ‘Heeft een gedicht niet ook gewicht?'[Does a poem not also have a weight?] by Niels Mathijssen on 17 April 2019 in which the final investigation of the research project is criticized by various historians, including Anne-Lot Hoek. They argue that Indonesian sources are not considered enough.
 16. Sanne Rotmeijer (KITLV), Marieke Bloembergen (KITLV) en Priya Swamy (Museum of World Cultures), “Academic research in a decolonizing world:towards new ways of thinking and acting critically?,” workshop held October 8-9, 2018, KITLV, Leiden. This two-day interdisciplinary workshop set the stage for deepening critical awareness of past and present academic positions and practices in relation to the call to decolonize academia that has recently intensified inside and outside of academic institutes worldwide. A critical conversation about this matter was not only topical, but also much desired among scholars in Dutch academia, and particularly in Leiden with its long tradition of orientalist research and collecting. This workshop therefore provided a much needed space for reflecting on and questioning colonial predicaments in academic research and teaching.
 17. Lise Koning, “Wie schrijft de geschiedenis?Verslag KNHG Jaarcongres: uitsluiting, stilte en taboe in de geschiedenis,” [Who writes the history? Report KNHG Annual Congress: exclusion, silence and taboo in history] KNHG website, December 13, 2018.
 18. Anne-Lot Hoek reflected on the sensitivity of the term decolonization during the launch meeting of Bridging Humanities, June 2018, see the video here.